Η μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής λειτουργεί από το 2006 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Υπεύθυνος της Μονάδας είναι ο καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Στρατής Κολυμπιανάκης.

Η μονάδα υπάγεται στην Α Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Διευθυντή τον καθηγητή Μαιευτικής/ Γυναικολογίας Γρηγόρη Γκριμπίζη.

Η μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής είναι αδειοδοτημένη από την Εθνική Αρχή Αναπαραγωγής και πιστοποιημένη κατα ISO.

Από το 2008 είναι κέντρο εκπαίδευσης στην Ιατρική της Αναπαραγωγής αναγνωρισμένο από την EBCOG/ESHRE.

Image

Η μονάδα προσφέρει σε ζευγάρια με υπογονιμότητα όλες τις τεκμηριωμένες μεθόδους που διαθέτει η σήμερα η Ιατρική́ της Αναπαραγωγής για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών υπογονιμότητας η μονάδα συνεργάζεται με το τμήμα ενδοσκοπικής χειρουργικής της Α Μ/Γ

Υπηρεσίες Μονάδας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
  • παρακολούθηση ωοθυλακιορρηξίας
  • ενδομήτριος σπερματέγχυση
  • πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας
  • διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική́ γονιμοποίηση/μικρογονιμοποίηση
  • κατάψυξη ωαρίων
  • κατάψυξη εμβρύων,
  • αναρρόφηση σπέρματος από́ τους όρχεις με λεπτή́ βελόνη (FNA)
  • εξαγωγή́ σπέρματος από́ τον όρχι (TESE)
  • διατήρηση γονιμότητας με κατάψυξη ωαρίων/ωοθηκικού ιστού
  • διατήρηση γονιμότητας με κατάψυξη σπέρματος/ορχικού́ ιστού́
Image

Στρατής Κολυμπιανάκης 2021